Styrelsen

Nedanstående styrelse är vald för 2019:

Ordförande: Olle Vister    
Vice ordförande: Niclas Green    
Sekreterare/materialförv: Per-Erik Vister    
Kassör: Anette Lind    
Ledamot/säkerhets ansv: Carl Dåverhög    
Ledamot: Roy Lundin    
Suppleant: Tony Dun    
Suppleant: Dick Johansson