Bengtsfors Pistolskytte Klubb

Skytteklassindelning

Klass 1

År 1 är det år som skytten är nybörjare och uppfyller fordringarna för bronsmärket, tar pistolskyttekort mm.

År 2 är skytten bronsmärkesskytt och uppfyller fordringarna för silvermärket.

År 3 är skytten silvermärkesskytt och uppfyller fordringarna för guldmärket.

År 4 är skytten normalt guldmärkesskytt (klass 2). Detta är den kortaste tid
enligt nuvarande bestämmelser för en skytt att bli klass 2 skytt.

Tre år bedöms också vara en rimlig längsta tid att vara kvar i klass 1. Den som inte klarar fordringarna
för guldmärket kan dock kvarstå i klass 1 längre tid.

I klass 1 ingår nybörjarskyttar, skyttar utan märke (1u), bronsskyttar (1b) och silver- skyttar (1s) enligt följande:

* Skytt som under innevarande år erövrat bronsmärket och genomgått föreskriven utbildning för Pistolskyttekortet (klass 1u nybörjarskytt).

* Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i brons (klass 1 b bronsskytt).

* Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i?silver (klass 1s silverskytt).

Klasserna 1u, 1b och 1s förekommer främst vid Förbundets "RIKSTÄVLING MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR".

Klassen benämns A 1, B 1, C 1, R 1 respektive Dam 1 (eventuellt med tillägg av märkesklass u, b eller s).

Om skytten frivilligt vill tävla i klass 2 innan 3 år och denne uppfyllt guldmärkesfordringarna
är detta möjligt om föreningen också bedömer det lämpligt.

Klass 1 skytt som uppfyllt kraven kan frivilligt flyttas upp till klass 3.
Beslutet fattas av skytten i samverkan med föreningen senast vid årets ingång.
Väljs klass 3 skall skytten tillhöra denna klass hela året (på alla tävlingar)
och rapporteras som riksmästare. Sådan skytt kan sedan inte återgå till klass 1.

Observera! att endast en märkesvalör kan erövras per år. Skytt som erövrat guldmärket flyttas upp till klass 2.
     

Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948


                webmaster Anette Lind 2020