Bengtsfors Pistolskytte Klubb

Säkerhet

Säkerheten vid skjutning är viktig. Var och en som deltar i skjutningar ansvarar för att, i vad på honnom ankommer,
allt görs för att förebygga olyckor och skador. Med tanke på säkerheten måste alla vapen alltid handhas med största varsamhet.

Grundregler

 • Rikta aldrig ett vapen mot någon person eller annat som kan skadas.
  Rikta inte vapnet förrän du är helt övertygad om målet.
  Detta är den viktigaste regeln för att undvika olyckor med vapen.

 • Utgå från att varje vapen är laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning,
  innan du lämnar över till eller tar emot vapnet från annan samt före vapenvård
  och annan hantering. Kontrollen utförs genom att man förvissar sig om att vapnet är
  proppat. Undantag skall göras då eldavbrott uppstått och vapnet skall överlämnas
  till stationschefen för kontroll av om omskjutning får ske.

 • Mellan kommando "PATRON UR" och "LADDA" skall vapnet alltid vara försett med
  isatt säkerhetspropp/bricka.

 • Var vaksam på i vilken riktning pipans mynning pekar. Observera att ett vapen även
  vid maximal rekyl och vid eventuell justering skall peka i säker riktning. Det bästa
  sättet att undvika att mynningen pekar i farlig riktning vid förflyttning är att förvara
  vapnet i hölster eller väska.

 • Kontrollera alltid vad som finns bakom målet. Kulfånget skall även ta upp rikoschetter.

 • Vid all skjutning skall en av de närvarande vara skjutledare. Har skjutledare inte
  utsetts av arrangören, skall skyttarna själva utse sådan.

 • Hantera aldrig vapen eller ammunition om du är påverkad av alkohol eller andra droger.

 • Förhindra olycksfall med barn och vapen. Se till att vapen och ammunition är inlåsta
  och oåtkomliga för minderåriga (och andra obehöriga) när du inte är närvarande.

 • Försäkra dig om att varje vapen som inte är under din direkta uppsikt och kontroll
  förvaras på ett säkert och lagenligt sätt.

 • Viktiga regler

         Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948                  webmaster Anette Lind 2020