Bengtsfors Pistolskytte Klubb

PPC 1500

PPC-Skytte är en relativt ny skyttegren i Sverige.
Skytteformen kommer ursprungligen från USA där det från början var ett träningsprogram för polisen.

Skytteformen är naturligtvis störst i USA, där den endast är "öppen" för poliser och federalt
anställd personal. I Europa är det Tyskland som är störst med ca. 2200 aktiva.
I Sverige är vi ungefär 300 skyttar från 80 talet klubbar. Antalet ökar stadigt.

Det skjuts både VM och EM i denna gren. Varje år arrangeras VM inom WPFG (World Police and Firegames).
1999 hölls spelen i Stockholm. Det arrangeras också ett Inomhus VM varje år i den tyska staden Marsberg.

Skyttet i Sverige började 1996-97 med att Torups PK i Halland arrangerade ett antal klubbtävlingar.
År 1998 arrangerade Torup en Cuptävling med fyra deltävlingar. År 1999 utökades Cuppen
till tio tävlingar. Under 2000 arrangeras också tio Cupptävlingar. Dessa är nu utspridda till
fyra olika klubbar. Torup, Halmstad, Harplinge och Vårgårda. Under senare år har det arrangerats
ca 25 cuptävlingar per år och dessa har varit utspridda över landet.

Under hösten 1999 inleddes en försöksverksamhet inom SPSF (Svenska Pistol Skytte Förbundet)
som skall pågå under två år. Detta för att utvärdera om PPC skall tas upp pådet ordinarie programmet.
(Under förbundsmötet den 12 juni 2005 togs beslutet att PPC skall vara en officiell gren inom förbundet.)
Vi aktiva skyttar har skapat en projektgrupp som administrerar försöksverksamheten och driver utbildningar
för klubbar och skyttar. I dagsläget (vintern 2002) har det genomförts ett 30 tal utbildningar
och ca. 320 skyttar har prövat på att skjuta i någon form.

Hur bedrivs skyttet?

PPC är en typ av precisionsskytte med grovkalibriga revolvrar och pistoler.
Vapen som innefattas av de nationella vapengrupperna A och R kan användas.
PPC innefattar sju olika vapengrupper.

Skyttet bedrivs på en skjutbana på olika avstånd. 3, 7, 15, 25 och 50 Yards. Skyttet bedrivs också på
olika skjuttider. Tex. 6 skott på 12 sekunder. 12 skott på 20 sekunder, 18 skott på 90 sekunder eller 24 skott
på 165 sekunder. Tiderna inkluderar drag från hölster och omladdning.
Det förekommer också olika skjutställningar under en match.
 


Tavlan som beskjuts kallas B-27.
Måtten är 1500x600 mm.
Tavlan är ringad från valören 7 till 10
och i mitten finns en innertia som kallas X.
En match består av 150 skott och målet är
att få ihop 1500 poäng. Därav namnet på grenen.


Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948
                webmaster Anette Lind 2020