Bengtsfors Pistolskytte Klubb

Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder.
I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.

Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid,
tillåts stödhand i vapengrupp A och R. Skyttar som under året fyller 70 år eller mer får
använda stödhand även i vapengrupp B och i klass Veteran Äldre.

Tavlan som används är den internationella snabbpistoltavlan.

De svenska reglerna är baserade på reglerna från CISM (International Military Sport Council).
 
 


Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948
                webmaster Anette Lind 2020