Bengtsfors Pistolskytte Klubb

Historia

Bengtsfors Pistolskytteklubb grundades 1948. I början låg skjutbanan i utkanten av det nuvarande industrifältet Brannberget.
Eftersom utbyggnaden av området ökade flyttades banan till ett område längre söderut, invid pendelparkeringen vid Skåpakryssen.
Den nuvarande banan vid Björnmyren blev byggd på 1980-talet och marken arrenderas från Bengtsfors kommun.

Till en början skjöt man bara med grovkalibriga pistoler, med mestadels Husqvarna modell 40 eller motsvarande.
Efterhand började man också skjuta revolver. Kaliber .22 kom först på 1980-talet och är det vapnet som dominerar i dag,
även om vi fortfarande har mågra som skjuter med grövre kaliber.

Den första tjejen i klubben, Ann-Marie Nordblom började 1985. Numera är rekryteringen bra bland båda könen.

Klubben har hela tiden satsat på skjutning som en breddidrott, och inte enbart haft som mål att utveckla elitskyttar.
Detta till trots har klubben fostrat några riktig duktiga skyttar.

Av skjutprestationer värd att mämna har Leif Olsson erövrat 3 platser i SM Fält öppen klass C, Robert Henriksson är
Västsvensk juniormästare i fältskjutning 1998, samt 8 plats i SM Fältskjutning vapengrupp C, juniorer samma år.

Klubben har arrangerat Västsvensk Mästerskap i bana och fältskjutning.

Årligen arrangeras Bengtsforsträffen som är en nationell tävling i fältskjutning.
Den blev arrangerad första gången 10 och 11 april 1999,
då som både ban- och fältskjutnig.
  

Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948
                webmaster Anette Lind 2020