Bengtsfors Pistolskytte Klubb

Precisionsskjutning

Precisionsskjutning är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd.
En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd.
Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 6 minuter.


Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap,
landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller
en kretstävling kan omfatta 6 serier. även 7 och 10 serier förekommer. Vissa mindre tävlingar såsom
klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier.

Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. Detta för att kontrollera att bl a vapnets skottställning
inte har rubbats eller att någonting annat inträffat med vapnet. Man har då möjlighet att justera vapnets
skottställning utan att det påverkar tävlingsresultatet.

Som mål används den internationella pistoltavlan. Tavlan har yttermåtten 60 x 60 cm.
 
 


Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948
                webmaster Anette Lind 2020